Ouderportaal

Vernieuwend onderwijs

De Wereldwijzer is gehuisvest in een gebouw in de wijk Kerk en Zanen. De Wereldwijzer heeft twee speelpleinen: een voor- en een achterplein. Deze pleinen zijn ingericht om in de verschillende spel- en sportbehoeftes van kinderen te voorzien. In het schooljaar 2022-2023 zijn we gestart met 145 leerlingen verdeeld over een unit onderbouw (groep 1, 2 en 3), een unit middenbouw (groep 4, 5 en 6), en een unit bovenbouw (groep 7 en 8).