OBS de Wereldwijzer

Het openbare karakter van De Wereldwijzer geeft al aan dat de school open staat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.

Aan deze verschillen in godsdienstige en levenbeschouwelijke opvattingen wordt dan ook ruimte geboden. Gelijkwaardigheid staat voorop en discriminatie of pesten op grond van ras, overtuiging, sociale of culturele verschillen wordt bij ons niet getolereerd.

Wij zien het als onze taak om kinderen te leren op een respectvolle manier om te gaan met de verschillen tussen mensen en opvattingen. Acceptatie van individuele verschillen is essentieel.

Nieuws


Facebook