Ouderinfo

Schooljaar 2017-2018

 

Inspectiebezoek

In het schooljaar 2015-2016 , hebben wij bezoek gehad van de onderwijsinspectie.

Een hele dag draaide de inspecteur mee. Er werden lessen gevolgd, er werd gesproken met leerkrachten, ouders, kinderen, IB-er en schoolleiding.

Aan het eind van de dag  gaf de inspecteur een terugkoppeling en vlak voor de zomervakantie hebben wij een definitief rapport ontvangen. Wij zijn erg tevreden met het oordeel van de inspectie over onze school. Alles was in orde en zelfs een aantal punten goed! Vooral de veiligheid, kwaliteitscultuur en de ondersteuning  worden genoemd als uitstekend.

Het  rapport staat op de site van De Wereldwijzer en op de site van de onderwijsinspectie.

De inspecteur gaf de volgende samenvatting van zijn bezoek:

Basisschool De Wereldwijzer heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie

handhaaft het basisarrangement.

 • De school haalt voldoende eindresultaten in de kernvakken.
 • De leraren verstaan hun vak, zowel pedagogisch als didactisch.
 • De school kan de zelfstandigheid van leerlingen vergroten.
 • De school heeft een ambitieus en veilig schoolklimaat.
 • De school besteedt veel aandacht aan sociale vaardigheden van leerlingen.
 • De directie stuurt de kwaliteitszorg goed aan.
 • De leraren handelen vanuit een gezamenlijke visie en dragen bij aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

De inspecteur heeft ons ook een aantal tips gegeven. Deze aanbevelingen nemen we natuurlijk ter harte.

Onderstaande punten zullen dan ook dit schooljaar onze aandacht hebben:

 • De inspectie merkt op dat er analyses van de leerresultaten gemaakt worden, maar geeft aan dat deze analyses nog scherper kunnen door leerwinstanalyses te maken. Bij de volgende analyse gaan we dit toepassen.
 • De didactische vaardigheden van leerkrachten wordt voldoende beoordeeld, maar De Wereldwijzer zal voor dit schooljaar gaan inzetten op meer interactie met en tussen leerlingen en de zelfstandigheid van leerlingen vergroten door meer gebruik te maken van andere werkvormen zoals het coöperatief werken.
 • Het team van de Wereldwijzer wil het veilige schoolklimaat vasthouden door het wederom op te nemen in het jaarplan en het vignet Veilige School aan te vragen. Wij doorlopen hiervoor een traject samen met de GGD.
 • De Wereldwijzer wil goed onderwijs voor alle kinderen en zal dit schooljaar, zoals in het schoolplan en jaarplan omschreven staat, het aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen verbeteren. Naast de plusklas voor de bovenbouw starten we nu ook een plusklas voor de onderbouw en willen we daarnaast het lesstofaanbod in de groepen kritisch bekijken en aanvullen/verbeteren waar nodig.
 • De Wereldwijzer zal in 2016 nog een beslissing nemen over het aanschaffen van een nieuwe methode voor wereldoriëntatie.

Wij hebben het bezoek van de inspecteur als prettig ervaren!

Hieronder kunt u het gehele rapport lezen:

pdfdef-rapp-de-wereldwijzer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

Nieuws