Ouderinfo

Schooljaar 2018-2019

 

Inspectiebezoek

In het schooljaar 2015-2016 , hebben wij bezoek gehad van de onderwijsinspectie.

Een hele dag draaide de inspecteur mee. Er werden lessen gevolgd, er werd gesproken met leerkrachten, ouders, kinderen, IB-er en schoolleiding.

Aan het eind van de dag  gaf de inspecteur een terugkoppeling en vlak voor de zomervakantie hebben wij een definitief rapport ontvangen. Wij zijn erg tevreden met het oordeel van de inspectie over onze school. Alles was in orde en zelfs een aantal punten goed! Vooral de veiligheid, kwaliteitscultuur en de ondersteuning  worden genoemd als uitstekend.

Het  rapport staat op de site van De Wereldwijzer en op de site van de onderwijsinspectie.

De inspecteur gaf de volgende samenvatting van zijn bezoek:

Basisschool De Wereldwijzer heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie

handhaaft het basisarrangement.

  • De school haalt voldoende eindresultaten in de kernvakken.
  • De leraren verstaan hun vak, zowel pedagogisch als didactisch.
  • De school kan de zelfstandigheid van leerlingen vergroten.
  • De school heeft een ambitieus en veilig schoolklimaat.
  • De school besteedt veel aandacht aan sociale vaardigheden van leerlingen.
  • De directie stuurt de kwaliteitszorg goed aan.
  • De leraren handelen vanuit een gezamenlijke visie en dragen bij aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Wij hebben het bezoek van de inspecteur als prettig ervaren!

Hieronder kunt u het gehele rapport lezen:

pdfdef-rapp-de-wereldwijzer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

Nieuws