Oudercommissie (OC)

Wat doet de Oudercommissie?

De OC heeft een actieve functie binnen de school.
Ze helpt de leerkrachten bij het organiseren van verschillende feesten en activiteiten die op school plaats vinden.

Denk bijvoorbeeld aan de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Lentefeest en Jaarfeest.
Vaak is hierbij hulp nodig van ouders, de OC zorgt voor de communicatie tussen de hulpouders en de
school.

Wij staan open voor al uw vragen en suggesties.
U kunt ons mailen via ocdewereldwijzer@gmail.com.

IN HET SCHOOLJAAR 2017-2018 BESTAAT DE OUDERCOMMISSIE UIT :

Zes ouders: Linda Folkers, Cindy van der Lingen, Agnes Crama, Marlies Baart, Marlou Fakkert, Colette Radijs en Michelle Mos
Twee leerkrachten: Margreet Oppelaar en Liselotte op den Dries

OUDERBIJDRAGE

Scholen in Nederland krijgen alleen maar geld voor leermiddelen, schoolboeken en lesmateriaal.

Voor extra kosten, die gemaakt worden bij festiviteiten en activiteiten, wordt geen geld verstrekt.
De kosten hiervan worden betaald uit de ouderbijdrage. Als iedereen zijn steentje bijdraagt kunnen er festiviteiten en activiteiten plaats vinden.

De bijdrage voor het schooljaar 2017/2018 bedraagt € 40,- per kind.

  • Deze is over te maken op: NL69 RABO 0391648535, t.n.v. OBS de Wereldwijzer te Alphen a/d Rijn
  • o.v.v. de naam en groep van uw zoon of dochter.

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar erg nodig.
Indien gewenst mag u natuurlijk ook een hogere bijdrage overmaken.
Het bedrag is exclusief het schoolreisje (groep 1 t/m 7) en het schoolkamp (groep 8). Voor deze activiteiten krijgt u, voor zover van toepassing, apart bericht.
In het jaarverslag van de MR/OC vindt verantwoording plaats over de besteding van de ouderbijdrage.

AANMELDEN OC

Lijkt het u leuk uw steentje bij te dragen?
Dan kunt u zich aanmelden via ocdewereldwijzer@gmail.com of bij een van de OC leden.

Met elkaar zorgen we voor een wereldse tijd voor uw kind op De Wereldwijzer!

 

Facebook

Nieuws