Onze school

Het openbare karakter van De Wereldwijzer geeft al aan dat de school open staat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Aan deze verschillen in godsdienstige en levenbeschouwelijke opvattingen wordt dan ook ruimte geboden.

LEES MEER

Likeus!